Slagelse Brand og Rednings Frivillige Beredskab

Slagelse Brand og Rednings Frivillige Beredskab træder i funktion ved f.eks. langvarige indsatser, større ulykker eller katastrofer.

Det Frivillige Beredskab supplerer det akutte beredskab, som altid indsættes først.

Det Frivillige Beredskab udgør også logistikfunktionen, hvor bl.a. kommunikation, indkvarterings- og forplejningstjenesten findes. I forbindelse med en større ulykke, kan beredskabet indkvartere og forpleje kommunens borgere eller andre nødstedte.

 

Det frivillige beredskab består også af særligt uddannet personel indenfor en række funktionsområder som:

  • Digeberedskab

  • Strandrensning 

  • Belysning ved indsats m.m.

  • Afstivning af bygninger

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite