Ørslev d. 25. januar 2015.

 

Beredskabsforbundets Slagelse kreds afholder årsmøde

 

tirsdag d. 10. februar kl. 18.00

 

RESC kantinen, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Beredskabsforbundet virksomhed. V/kredslederen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, V/kassereren
 4. Indkomne forslag.
 5. Indstilling af kreds- og vicekredsledere. V/Regionsleder eller en af denne udpeget person leder indstillingen.
 • Kredsleder for 2 år: Marianne Kristiansen – villig til genudpegning

 • 1. vicekredsleder for 1 år: Tim Quist

 • 2. vicekredsleder for 2 år: Per Nyvang – villig til genudpegning

 1. Valg af kasserer – Udgår, da Arne Hansen er valgt for 2 år i 2014.
 2. Valg af kredsledelsesmedlemmer – Jens Knudsen er på valg, og villig til genvalg.

Dorthe Nielsen er valgt for 2 år i 2014. Karina Molich er villig til udpegning for 1 år. Dorthe Nyvang er på genudpegning til sekretær for kredsledelsen i 2 år og er villig til genudpegning.

 1. Valg af revisorer – Hanne Petersen er på valg og villig til genvalg,

Yngve Christensen er valgt for 2 år i 2014.

 1. Valg af revisorsuppleanter: Josefine Kristensen er på valg og villig til genvalg.
 2. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være kredslederen i hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til indstillinger og valg omfattes ikke af denne bestemmelse.

 

Efter årsmødet er kredsen vært ved et stykke mad.

 

Tilmelding til årsmødet senest d. 4. februar 2015 til Marianne på mail: maubkr@yahoo.com eller tlf. 2876 5081.

 

 

Med venlig hilsen

 

Marianne Kristiansen

Kredsleder

Beredskabsforbundets Slagelse kreds.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite