ANSØGNING OM KREDS- OG REGIONSTILSKUD

 

Nedenstående ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilskud.

 

 

 

Slagelse

 

 

Ansøgt af region/kreds___________________________________ finansåret 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet

 

Beløb

 

Beskrivelse

 

 

Organisation/møder

 

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befordring

 

4.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 1

 

 

 

Kredsen har afholdt årsmøde d. 10. februar 2015. Efter

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

2.500,00

 

årsmødet var kredsen vært ved et par stykker smørrebrød og

 

 

Kredsens årsmøde

 

 

en øl/vand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2

 

 

 

Kredsen er igang med at lave en hjemmeside, og beløbet

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

800,00

 

dækker indkøb af domænenavn. Endnu er hjemmesiden ikke

 

 

Hjemmesiden

 

 

offentlig, men kommer til at hedde www.sbrf.dk når

 

 

 

 

 

 

domænenavnet er købt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 3

 

 

 

Kredsen afholder hver år en sommerfest hvor medlemmer af

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

10.000,00

 

beredskabskommisionen, ansatte, frivillige og deres familier

 

 

Sommerfest

 

 

indviteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 4

 

 

 

Kredsen ønsker at afholde gensidige besøg til de kommuner i

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

 

 

det nye fælleskommunale beredskab som har frivillige. Dvs.

 

 

Udflugt

 

5.000,00

 

Kalundborg og den nye kreds i Odsherred/Holbæk. Med den

 

 

 

 

 

 

begrundelse, at der formentlig vil være et øget samarbejde

 

 

 

 

 

 

efter sammenlægningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 5

 

 

 

Deltagelse af 3 personer på årets Landsrådsmøde på Nyborg

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

1.000,00

 

strand i juni.

 

 

Landsrådsmødet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 6

 

 

 

Årets julefrokost for de frivillige. Arrangementet holdes ude i

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

14.000,00

 

byen sidst på året.

 

 

Julefrokost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb

 

39.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonnen ”Beskrivelse” skal indeholde flg. oplysninger:

 1. Fyldestgørende beskrivelse af aktivitetens indhold

 2. Tid og sted for aktiviteten

 3. Baggrunden for, at aktiviteten ønskes gennemført, og en beskrivelse af det resultat, der ønskes opnået ved at gennemføre aktiviteten.

   

  Landsledelsen/regionsledelsen kan kræve budget for den enkelte aktivitet oplyst efter behov.

   

  Vedtaget af landsledelsen den 27. august 2005.

ANSØGNING OM KREDS- OG REGIONSTILSKUD

 

Nedenstående ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilskud.

 

 

 

Slagelse

 

 

Ansøgt af region/kreds___________________________________ finansåret 2015 side 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet

 

Beløb

 

Beskrivelse

 

 

Organisation/møder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 1

 

 

 

 

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

 

 

 

 

 

Overført

39.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2

 

 

 

Der er planlagt 3 forbundsaftener/dage hen over året. Disse er

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

3.000,00

 

til for at styrke det sociale sammenhold blandt de frivillige, som

 

 

Forbundsaftener

 

de sidste år har haltet lidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 3

 

 

 

Da der er kommet ret mange nye i det seneste år, og da der

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

8.000,00

 

sjældent er ret mange opgaver hvor indsats og logistik

 

 

Teambuilding

 

arbejder sammen, er denne aktivivtet ønsket for at styrke

 

 

 

 

 

 

samarbejdet på tværs af grupperne. Aktiviteten kommer til at

 

 

 

 

 

 

handle om alt mulig andet end hvad vi normalt arbejder med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 4

 

 

 

 

 

 

(Navngives af

 

 

 

 

 

 

regionen/kredsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 5

(Navngives af regionen/kredsen)

 

 

 

 

Aktivitet 6

(Navngives af regionen/kredsen)

 

 

 

 

Samlet beløb

50.800,00

 

 

 

 

 

Kolonnen ”Beskrivelse” skal indeholde flg. oplysninger:

 1. Fyldestgørende beskrivelse af aktivitetens indhold

 2. Tid og sted for aktiviteten

 3. Baggrunden for, at aktiviteten ønskes gennemført, og en beskrivelse af det resultat, der ønskes opnået ved at gennemføre aktiviteten.

   

  Landsledelsen/regionsledelsen kan kræve budget for den enkelte aktivitet oplyst efter behov.

   

  Vedtaget af landsledelsen den 27. august 2005.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite