TW var ansvarlig for forplejningen og disse kunststykker. "Udskæring af morgenbrød".
Klik her for at få dit eget GoMINIsite