Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.
Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.

Vi kan lidt af hvert
For at være frivillig skal du have lyst til afhjælpe ulykken eller katastrofen. Du skal også have lysten til at forebygge, at ulykken og katastrofen sker. Du kan således på den eller anden måde være direkte medvirkende til at redde liv og værdier.

Det danske samfund og redningsberedskab har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det, men fordi de føler, at det er det rigtige at gøre.

Du vil få mange spændende oplevelser, relevante uddannelser og kompetencer samt indgå i et stærkt socialt netværk. 

Det Robuste Beredskab
Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer har sat dagsordenen for arbejdet i redningsberedskabet i de senere år. Når Danmark bliver udsat for ekstreme vejrsituationer, er de frivillige en vigtig ressource, når eksempelvis samfundets infrastruktur er truet, og der skal ryddes op efter en storm eller oversvømmelse. Her bidrager frivillige i redningsberedskabet med at øge beredskabets robusthed.

Beredskabsforbundet hjælper med at hverve nye frivillige og fastholde engagerede frivillige med en lang række af aktiviteter.

Beredskabsforbundet hjælper også med at hverve frivillige sønderjyske brandfolk og i resten af landet deltidsbrandfolk til beredskabet.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite