Slagelse Kommune
Klar til at hjælpe, når det brænder på?


Du kan som almindelig borger, tegne kontrakt som frivillig i redningsberedskabet og derved få en masse nyttig uddannelse og en masse gode kollegaer.

Vi annoncerer i de lokale medier, når vi hverver nye frivillige, men du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til os på beredskab@slagelse.dk hvis du har spørgsmål eller vil vide lidt mere om os.


Beredskabsforbundet
- når hjælp er en æressag


Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.

Du kan rette henvendelse til vores Kredsleder Marianne Kristiansen på mobil 28 76 50 81 eller mail
maubkr@yahoo.com


  
Klik her for at få dit eget GoMINIsite