Det frivillige beredskab i Slagelse Kommune har 2 tjenestegrene


Indsats
 • Assistance til brandslukning
  • Automobilsprøjte med 1 - 6 mand
  • Tankvogn med 2 mand
 • Lænsning af vand ved oversvømmelser
  • 4 sæt pumpemateriel med generatorer
 • Afstivning af bygninger
  • 2 sæt værktøj og afstivningsmateriel


Logistik
 • Kommunikation
  • Betjene sineradioer
  • Kommunikere med andre enheder
  • Hjælpe på kommandocentralen
  • Fremskaffe og levere materiel/udstyr
 • Indkvartering/Forplejning
  • Levere lettere forplejning til indsatsstyrker
  • Forplejning til f.eks. Storebæltsøvelser 
  • Omdanne en skole til overnatningssted for nødstedte 


Fælles tjenestegrene
 • Digeberedskab
  • Udlevering af sandsække
  • Sikring af kommunale bygninger
 • Strandrensning
  • Opsamling (miljø) 
  • Kontrol/sikring
 • Figuranter
  • Sminkning
 • Belysning
  • Arbejdslys
  • Belysning ved indsats
 • Andet
  • Tværkommunalt samarbejde
Klik her for at få dit eget GoMINIsite